Svenska floder - foton, lista, beskrivning

Sveriges floder

Sveriges floder

Landskapets drag i landet är särskilt gynnsamma för utvecklingen av ett omfattande flodsystem. De flesta av Sveriges floder tar sig väg mellan de smala dalarna. Dessutom bryter strömmarna ofta av eleganta vattenfall.

Wiscan River

Flodbädden går längs den södra delen av Sverige. Flodkanalens totala längd är 142 kilometer. Källan till Viskan är vattnet i sjön Tolkevan, som ligger på territoriet till Lena Vestra-Gotalaland. Banan passerar också längs Hallands lin, där mynningen av floden ligger - Kattegat sundet. Den största staden vid stranden av Wiscons - Boros.

Goeta Elv River

Geografiskt ligger sängen i den södra delen av landet. Floden är mycket liten - bara 95 kilometer. Källan till floden är sjön Venern. Därefter korsar Geta Elv landet i sydvästlig riktning och slutar i vatten i Kattegat Bay. Den övre banan är bergig och överflöd av vattenfall och forsar. Men längst ner i floden kan man navigera.

Dalelven River

Geografiskt ligger Dalelven i den centrala delen av landet och passerar genom följande lenas: Dalarn; Gibleborg; Uppsala; Westmanland (territoriets naturliga gräns). Det faller i vattnen i Bottenviken (Östersjön).

Dalelven bildas av sammanflödet av två floder: Österdalelven och Westerdalelven (sammanflödet ligger nära byn Juros). Flodkanalens totala längd är 220 kilometer.

Yide Elv River

Detta är en flod som har sitt ursprung i sjön Granshön och rinner ut i vattnen i Bottenviken. Flodens totala längd är 225 kilometer. Flodens gång utgör så många som tio vattenfall. Och den högsta kollapsar från en 25 meters höjd.

Kalixelven River

Floden passerar genom Lena Norrbottens territorium. Kalikselven ligger i norra Sverige och är därför täckt med is från november till maj.

Flodkanalens totala längd är 450 kilometer. Källan till floden finns i Knebnekais-bergen. Sedan tar floden östra riktningen och slutar säkert sin väg, som rinner in i Bottenviken. Den övre delen av floden är rik på sjöar och vattenfall..

Clarelven River

Källan till floden är gränsjön Rugen (gränsen mellan Sverige och Norge). Sedan rusar floden till den norska sjön Femen, passerar genom den och återkommer på Sveriges territorium. Fram till början av nittiotalet av förra seklet var Clarelven - Geta Elv-systemet van vid forsränning av skogen..

Umeelven River

Det ligger i den centrala delen av landet och har en längd på 460 kilometer. Källan till Umeelven är Lake Everuman. Floden faller traditionellt i vattnen i Bottenviken.

Den övre strömmen är forsar, bildar vattenfall samt flera sjöar. Den största vänstra bifloden - Vindel-Elven - är bara något lägre än Umeelven (445 kilometer). Floden fryser och förblir under isen under perioden november - maj. Umeelven strömstyrka som används av flera vattenkraftverk.

foton

  • Sveriges floder
  • Sveriges floder
  • Sveriges floder
logo

Leave a reply